Akcjonariat: 100% akcjonariuszem spółki jest notowany na GPW -  Alior Bank S.A.

Komunikat: Połączenie Spółek

Plan połączenia spółki Meritum Services ICB S.A. oraz Absource sp. z o.o.

03.09.2020r. -   I wezwanie do złożenia akcji spółki

29.09.2020r. -  II wezwanie do złożenia akcji spółki

04.12.2020r. - V wezwanie do złożenia akcji spółki

12.11.2020r. - IV wezwanie do złożenia akcji spółki

21.10.2020r. - III wezwanie do złożenia akcji spółki

Zgoda na uproszczenie połączenia Alior Bank S.A.

Załącznik do oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmującej

Opinia niezależnego biegłego rewidenta z badania planu połączenia

Dane finansowe spółki Absource sp. z o.o.

Dane finansowe spółki Meritum Services ICB S.A.

Załącznik do oświadczenia o stanie księgowym Spółki Przejmowanej